Skip to main content
0548 712016 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Privacyverklaring

EG Computer Specialisten, EGCS, gevestigd aan Markt 3b, 7442 EC te Nijverdal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.egcomputerspecialisten.nl, Markt 3b, 7442 EC, Nijverdal 0548-712016

Persoonsgegevens die wij verwerken.

EGCS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam (facturatie, wettelijke verplichting)
 • Adresgegevens (facturatie, wettelijke verplichting)
 • Telefoonnummer (bereikbaarheid van klant, noodzaak voor bedrijfsvoering)
 • E-mailadres (facturatie / bereikbaarheid, noodzakelijk voor bedrijfsvoering)
 • Aangeschafte producten (factuur, wettelijke verplichting) of ter reparatie ingeleverde producten (noodzaak bedrijfsvoering)
 • IBAN-nummer (verwerking van betaling, noodzaak bedrijfsvoering door automatische match vanaf de bankrekening en om betaling aan te kunnen tonen aan de belastingdienst)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

EGCS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw order, reparatie en betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • EGCS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming.

EGCS neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van EGCS) tussen zit. EGCS gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Boekhoudsysteem, betalingen worden geautomatiseerd verwerkt op basis van IBAN-nummer en factuurbedrag.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

EGCS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Gegevens voor facturatie: 7 jaar na laatste factuur, vereist door de belastingwetgeving.
 • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres): Maximaal 1 jaar na aflopen van de garantieperiode van een geleverd product, reparatie enz.
 • Overige gegevens maximaal 1 jaar na laatste contactmoment.

Delen van persoonsgegevens met derden.

EGCS verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Onze website www.egcomputerspecialisten.nl maakt gebruik van Cookies die u helpen met het navigeren door de website. Daarnaast maken we gebruik van cookies om o.a. te kunnen zien welke pagina wordt bekeken. Dit doen we om er voor te zorgen dat onze website zorgt voor een optimale “beleving” van onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EGCS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Of kom langs om uw ID te tonen.